Мърчандайзинг

Мърчандайзинг


Какво е мърчандайзингът и защо е нужен?
Мърчандайзигът не е просто подредждане на стоката по рафтовете, мърчандайзингът е изкуството по най-атрактивен начин да бъде представен определен продукт и той непрекъснато да бъде в изряден вид, за да бъде не само конкурентен, но и лидер в конкретна продуктова категория. Извършен професионално, мърчандайзингът играе ключова роля в процеса на покупка и би трябвало да бъде част от постоянна стратегия, а не само епизодично извършвани действия.

Какви са пазарните тенденции?

 • Непрекъснато увеличаващ се пазарен дял на търговските вериги (национални и локални) при пазара на бързооборотни стоки
 • Увеличаващ се брой на марките (продуктите) във всяка продуктова група
 • Непрекъсната борба за място и по – добро лице на регала
 • Все по - големи изисквания за маркетингови бюджети от страна на търговските вериги и все по – големи трудности за тяхното ефективно изпълнение
 • Увеличаваща се тежест на активностите в точките на продажба – SALES MARKETING
 • Все по – често Вашият продукт липсва от рафта, там където му е мястото!
 • Все по – големи търговски отстъпки за търговските вериги, намаляващи рентабилността на компанията и ограничаващи ресурсите за комуникационния микс на бранда


Дали всичко това е важно и защо?

Това, което не продадете днес, няма да наваксате утре!!!
Първо и необходимо условие за продажбата на един продукт е потребителят да го види и стигне до него!
Поради непрекъснатите активности в точките на продажба непрекъснато  се увеличава дялът на импулсивните покупки при бързооборотните стоки. Това означава, че ако Вашият продукт НЕ Е на МЯСТОТО СИ, потребителят веднага ще го замени с конкурентен.

Какво включва мърчандайзинг портфолиото ни?

Следене на стокови запаси

 • Поддържане на оптимална наличност на регала;
 • Поддържане на оптимална наличност в склада на търговският обект;
 • Следене за делиствани и блокирани артикули – по филиали;
 • Минимизиране на OUT OF STOCK

Поддържане на добър шелф фейсинг

 • Подреждане стоките на регала;
 • Следене за добрия търговски вид на артикулите;
 • Следене за позиционирането на артикулите по планограма или броя лица листвани от търговската верига;
 • Разширяване на лицата на артикулите при наличие на такава възможност;
 • Следене за етикирането (правилното етикиране) на продуктите предлагани от фирмата;
 • Следене за позиционирането на стоките на договорени втори точки на продажба;

Съдействие при изготвяне на заявка

 • Следене обръщаемостта на различните артикули;
 • Подаване на информация към служителите на търговската верига;
 • Изискване относно подаването и изпълнението на заявките за търговските вериги, които използват централен склад;

Следене сроковете на годност

 • Следене за наличие на стока с изтичащ / изтекъл срок на годност;
 • Следене за First In – First Out в склада на търговския обект;
 • Следене за First In – First Out на регала в магазина;
 • Консултиране служителите на търговската верига относно пускането на ценови акции с цел продажбата на застояли количества стока с цел минимизиране на брака;
 • Информация на седмична база относно състоянието на мърчандайзинга – по търговски вериги / по обекти / по критериите, по които се осъществява мърчандайзинга чрез Merchandising Communication System.


Как ние ще удовлетворим вашите нужди?

 • Ще се грижим за доброто позициониране на продукта Ви на рафта, ще сведем до минимум пропуснатите продажби и OUT OF SHELF, ще увеличим спонтанните покупки за сметка на конкуренцията;
 • Ще оптимизираме ефективното управление на  заявките Ви и складовите наличности;
 • Присъствие на Вашите продукти на точното място, по точния начин, 100% от времето;
 • Свеждаме до минимум загубите от брак;
 • Контрол на дейността;
 • Посещаваме търговските обекти по предварително одобрен от Вас график;
 • Контрол на търговският вид, сроковете на годност и условията на съхранение на предлаганите от Вас стоки;
 • Нашата компания е разработила система за контрол на мърчандайзинга, базирана  на критерии за мърчандайзинг, както и обратна връзка от обектите, която  минимизира възможностите за пропуски;


Ние от Global Marketing работим индивидуално според вашите нужди като:

 • Представяме презентация на възможностите на дейността ни;
 • Анализираме Вашите нужди и изисквания;
 • Проучваме пазарната ситуация в продуктовата група;
 • Изготвяме оферта;
 • Договаряме се индивидуално
 • И това е само началото на Нашето Ползотворно Сътрудничество;
Go Top