Ficosota Challenge

8.11.2021

Ficosota Challenge

8.11.2021

Започна вътрешнофирмена надпревара Ficosota Challenge  

на „Глобал Маркетинг“.

Тя има за цел да добави стойност както за нашите колеги Мърчандайзери, работещи на пазара, така и на търговската марка.

Go Top