HELL CHALLENGE

19.04.2022

HELL CHALLENGE

19.04.2022

Друго предизвикателство за екипа на „Глобал Маркетинг“ вътрешнофирмената надпревара HELL CHALLENGE.

Със стимулиране на показателите за позициониране, то има за цел да надгради стойност както на Търговската марка, така и за колегите Мърчандайзери, работещи на терен.

Go Top