Intersnack Challenge

15.09.2021

Intersnack Challenge

15.09.2021

И „Отново в играта“

От този месец продължава вътрешнофирмената мотивационна игра в групата „Глобал Маркетинг“ -  “Intersnack Challenge”.

Нека доброто позициониране бъде с нас :)  

Go Top