Нов партньор на компанията - “Домейн Бойар Интернешънъл“ АД

14.12.2016

Нов партньор на компанията - “Домейн Бойар Интернешънъл“ АД

14.12.2016

"Домейн Бойар Интернешънъл" АД е първият частен винопроизводител след промените през 1989 година. 
Компанията е основана през 1991 година, като осъществява дейността си едновременно в София и Лондон. 
За няколко години тя става водеща търговска фирма за търговия с български вина и има изключителен принос за популяризирането им на престижните пазари в Западна Европа, САЩ, Канада и Япония. 
Основни пазари, на които компанията е лидер в износа на качествено българско вино и днес са Великобритания, Бенелюкс, САЩ, Канада,

Go Top