Нов партньор за „Глобал Маркетинг“ в света на еспресото е Bianchi кафе.

6.03.2019

Нов партньор за „Глобал Маркетинг“ в света на еспресото е Bianchi кафе.

6.03.2019

Нов партньор за „Глобал Маркетинг“ в света на еспресото е Bianchi кафе. Фирмата е бързо развиваща се компания, специализирана в печенето, пакетирането и дистрибуцията на кафе. Фабриката и има производствен капацитет от 2 тона на час и разполага с високотехнологично, напълно автоматизирано оборудване, съгласно най-високите изисквания и стандарти за постоянен вкус и високо качество. Производственият процес се контролира от сертифицирани технолози в специализирана лаборатория, разположена на територията на фабриката.

Go Top