Smart Merchandising & SuperMerchStore_Report

31.05.2023

Smart Merchandising & SuperMerchStore_Report

31.05.2023

Smart Merchandising е линията, в която Global Marketing Jsc. няма аналог в мърчандайзинг бранша в страната.

В едно с интерактивната, двупосочна, дигитализирана комуникация “Точка на продажба – Клиент”, даваща обратна връзка по следени KPI в реално време, новостта е метриката “SuperMerchStore_Report”. Тя дава яснота за на постигнатите резултати по търговски вериги – дял от регала, качество на позициониране, по месеци, с натрупване, което дава конкретна представа за ефективността на мърчандайзинг процесите.

SuperMerchStore вече е част от мърчандайзинг сервиза на много от нашите клиенти, добавяйки стойност към получаваната от тях услуга.  

Go Top