Топ Мърчандайзер второ тримесечие 2021

27.07.2021

Топ Мърчандайзер второ тримесечие 2021

27.07.2021

Колежката ни Ваня Георгиева от Ботевград през последните три месеца е постигнала най – високи резултати в подобряването на позиционирането на обслужваните от нас търговски марки. За това тя е топ – мърчандайзер за второ тримесечие на 2021г. 

Go Top