Иван Иванов
Мениджър Ключови Клиенти - "Интерснак България"ЕООД

Преглед
Евгени Харамлийски
Управител - “Домейн Бойар Интернешънъл“ ЕАД

Преглед
Екатерина Коева
Управител - "Катрин Ко" ЕООД

Преглед
Венета Писарска
Управител - "Лесафр България" ЕООД

Преглед
Даниела Петкова
Мениджър Директни Клиенти - "Итал Фууд" ЕАД

Преглед
Илина Ангелова
Маркетинг Мениджър - Юниливър България ООД

Преглед
Альоша Шрибар
Управител - Ледванс ЕООД

Преглед

Страници:
Go Top