Иван Иванов
Мениджър Ключови Клиенти - "Интерснак България"ЕООД

Преглед
Евгени Харамлийски
Управител - “Домейн Бойар Интернешънъл“ ЕАД

Преглед
Екатерина Коева
Управител - "Катрин Ко" ЕООД

Преглед
Венета Писарска
Управител - "Лесафр България" ЕООД

Преглед
Даниела Петкова
Мениджър Директни Клиенти - "Итал Фууд" ЕАД

Преглед
Илина Ангелова
Маркетинг Мениджър - Юниливър България ООД

Преглед
Альоша Шрибар
Управител - Ледванс ЕООД

Преглед
Росица Колева
Управител - Еврос Кип ЕООД

Преглед
Румен Гълабов
Мениджър Продажби - Байерсдорф България ЕООД

Преглед
Марио Донев
Мениджър Ключови Клиенти - Куадрант Бевъриджис АД

Преглед
Станислав Захариев
Кънтри Мениджър - Хел Енерджи България ЕООД

Преглед
Любомир Зиколов
Управител - "Булчикън" АД

Преглед
Драгомир Цветанов
Ръководител Търговски Отдел България - Смарт органик АД

Преглед

Страници:
Go Top