За нас

За нас


За “Глобал Маркетинг ООД”

От създаването си през 2009 г., компанията “Глобал Маркетинг ООД” предоставя специализирани услуги, насочени към маркетинг в точкaта на продажба и по-точно маркетингови проучвания, свързани с потребителските навици по време на процеса на пазаруване, позиционирането на търговските марки на регала в конкретни стокови групи, осъществяване на мърчандайзингова и промоционална активност в географски покритите населени места и търговски вериги.  


Мисия и визия


Нашата мисия е да подпомогнем Вашия бизнес посредством осигуряване на бързи, ефективни и качествени решения, които да водят до реални резултати, а именно повишени продажби и повече удовлетворени клиенти. Тези цели ние постигаме чрез професионално извършени мърчандайзинг услуги, маркетинг проучвания и анализи, консултиране и не на последно място лично отношение и постояна връзка с партньорите ни в търговските вериги.

Екип, структура и географско покритие

Екипът ни се състои от високо квалифицирани, млади, енергични и иновативни специалисти с опит в сферата на FMCG сектора (Fast Moving Consumer Goods). Над 80 мърчандайзери, както и мениджърска структура се грижат за търговските марки обслужвани от “Глобал Маркетинг ООД”.

Структурата на “Глобал Маркетинг” е организирана така, че да бъдат минимизирани разходите на клиентите ни и едновременно да създава предпоставки за ръст на продажбите, засилвайки допълнително позцията на марката в точките на продажба. Успехът на търговския обект зависи пряко от покупките, а покупките са в ръцете на клиента – от неговите нужди, настроение и от това дали стоката ще го грабне на момента. Търговският обект е мястото, на което клиентът среща стоката и където може да бъде повлиян неговият избор. Ние сме именно там.

Компанията разполага с изградена структура от супервайзери, мърчандайзери и промоутъри с изградени компетенции и отношения за работа в обектите в 37 града на страната, като покрива всички национални и някои регионални търговски вериги.

Go Top