„Глобал Маркетинг България“ ООД възобнови сътрудничеството си с „ЛАКТИМА“ EАД

28.06.2019

„Глобал Маркетинг България“ ООД възобнови сътрудничеството си с „ЛАКТИМА“ EАД

28.06.2019

„Глобал Маркетинг България“ ООД възобнови сътрудничеството си с „ЛАКТИМА“ EАД. Компанията е създадена през 1957 г., с опит и традиции, които се развиват и подобряват. Целта на компанията е да удовлетвори по най-добрия начин потребностите на клиента по отношение на здравословни и вкусови характеристики на  предлаганите продукти.

„ЛАКТИМА“ EАД има статут на основоположник на българския пазар, тъй като тя е първата компания, която въвежда индустриалното производство на традиционния български айрян, което води до лидерска позиция на българския пазар.

Go Top