Global Marketing прерасна в Акционерно Дружество

20.06.2023

Global Marketing прерасна в Акционерно Дружество

20.06.2023

Global Marketing наскоро прерасна в Акционерно Дружество. Компанията прие Нови Акционери, част от мениджърите, показали качества, лоялност и допринесли за развитието и. Тази нетрадиционна инициатива дава нови перспективи за професионално и личностно развитие на млади, енергични и мотивирани хора.

Go Top