Новият Мърчандайзинг бранд в групата фирми „Глобал Маркетинг“ е „Мърч Глобал“.

18.02.2020

Новият Мърчандайзинг бранд в групата фирми „Глобал Маркетинг“ е „Мърч Глобал“.

18.02.2020

Новият Мърчандайзинг бранд в групата фирми „Глобал Маркетинг“ е „Мърч Глобал“. С неговото влизане на пазара се повишава добавената стойност за клиентите на групата, като се минимизира възможността за конфликт на интереси между тях.

Проектът „Мърч Глобал“  също се базира на уникалните за бранша методологии за управление на бизнес процесите, изграждащи в реално време връзка между Доставчика на търговските вериги и пазара.   

Go Top