Топ Мърчандайзер за четвърто тримесечие на 2020

26.01.2021

Топ Мърчандайзер за четвърто тримесечие на 2020

26.01.2021

Колежката ни Мария Петкова от Русе през последното тримесечие положи много усилия за договаряне на

 - Допълнителни излагания

 - По – добри позиционирания

 - както и повече Лица на артикулите

За това е топ – мърчандайзер за четвърто тримесечие на 2020г.

Go Top