Топ Мърчандайзер за първо тримесечие на 2020

15.04.2020

Топ Мърчандайзер за първо тримесечие на 2020

15.04.2020

Колежката ни Дияна Петрова от Добрич през последните три месеца е положила много усилия за договаряне на:

  • Допълнителни излагания
  • По – добри позиционирания
  • Както и повече Лица на артикулите

За това е топ – мърчандайзер за първо тримесечие на 2020г. 

Go Top