Промоционални активности

Промоционални активности


Какво представлява модерната търговия и промоцията?
По данни на водещи агенции в сферата на маркетинговите пазарни проучвания, през 2015 г. модерната търговия държи 55% от бързооборотния сектор в България, а около 45% от доходите в страната отиват за храни и напитки. Като цяло бързооборотният пазар расте с умерен темп и модерната търговия – национална и локална печели стабилен дял.

Маркетинговите проучвания (вкл. и тези на „Глобал Маркетинг“ ООД) показват, че близо 70% от решенията за покупка се взимат непосредствено в точката на продажба;
Бързият, ефективният и сигурен начин да се увеличат продажбите за конкретен период в определена стокова група е промоцията в точкта на продажба;

Презентацията / дегустацията е и най-лесният начин да се представят непознати продукти на крайните потребители, да се осигурят нови клиенти, да се насърчи първа и последващи покупки;

В „рекламния шум“ все по-често потребителят е пренаситен и объркан от информация, той има нужда от насърчаване за вземане  на решение за покупка;

Дали схващането, че най-добрият продукт винаги побеждава е вярно?

А кой е той? Има ли компания, която казва, че продуктите й не струват?

Опитът показва, че клиентите купуват това, което им се предлага на момента, това, което им се препоръчва и опитват на момента, т.е. това което лесно намират!

Покритие в търговските вериги и промоционален мърчандайзинг
С професионалния си екип от супервайзери, мърчандайзери и промоутъри в 37 града на страната с изградени компетенции и отношения за работа в обектите от модерния пазар, “Global Marketing” познава  много добре механизма и методологията на работа, техните силни и слаби страни, опасности и възможности;
Ние прецизно подготвяме промоционалните активности, включително проверяваме стоковите наличности, позиционирането на артикулите, правилно ли е етикирането, договаряме доставките, договаряме допълнително позициониране за периода на промоцията, организираме и контролираме  провеждането на презентацията / дегустацията;

Често съчетаваме промоцията с организиране на потребителски анкети и извършване на маркетингово проучване, фокусирано в целевата група на търговската марка.

А резултатите са:
  - Ефективна промоция;
  - Минимизиране възможността Out Of Stock;
  - Адекватно позициониране на промоционалните артикули;
  - Адекватно етикиране на промоционалните артикули;
  - Допълнително излагане на промоционалните артикули;
  - Навременно позициониране на рекламните и промоционални материали;
  - Възможност за Реален  отчет на броя респонденти и продажбите за периода на промоционалната активност;
  - Анкетиране и обработка на информацията от крайните потребители по зададени критерии;

Ето и екшън плана, по който действаме:
Изготвяме идеен проект по предварително подадена ни „brief” информация; Подготваме презентация на възможностите и дейността ни, съобразена с нуждите ви Изготвяме примерна оферта Изготвяме „Action plan”, за да превърнем поставените цели в реалност Договаряме се с вас относно всички детайли И така стартира Нашето Ползотворно Сътрудничество;

Go Top